Nyheter i Galleriet

  øyeblikket er det noen nyheter i Galleriet. Disse nyhetene finner du i denne salen, i tillegg til der de hørr hjemme i menyene ellers.. I det meldingsbladet jeg snder ut fire ganger i året, vil jeg fortelle om alle spennende nyheter her. Se på hjemmesida (= forsida) hvordan du bestiller meldingsbladet gratis.