Kunst er motstand mot den runddans av selvsagte sannheter

De som ser det som sin oppgave å begrense kunsten, gjør det i virkelighetens navn. Kunst er til forargelse ved at den demonstrerer at ikke alt kan forstås, at det finnes noe som ikke faller på plass i systemet i det verdensbildet vi kaller «virkeligheten». I forhold til politikkens, religionens eller økonomenes språk, snakker kunstnerne, som Killingberg uttrykker det, «feil språk». Problemet er ikke at kunstens språk er feil, men at de rette språkene har brakt oss i en situasjon hvor den eneste løsning er mer produksjon, samtidig som er det er ressursplyndring og overkonsumpsjon som er problemet. Kunst er ikke kommunikasjon, kunst er motstand mot den runddans av selvsagte sannheter som er massemedienes virkelighet! Den største kunsten for oss alle er å prøve nye måter å føle, tenke og forholde oss til andre på.

Andreas G. Lombnæs, profesor emeritus i litteraturvitenskap, Klammekampen 6. september 2022.