Hører du lyden

Hører du lyden
Av fuglens vingeslag
Av trærne som duver i vinden
Av hun som sykler langt der borte
Av vasken som gradvis tørker
Av barnet som koser seg i husken
Av grasset som vokser

Hører du lyden
Som ikke kan høres