Ann Cathrin November Høibo


↑ Bildet er fra en utstilling hos Standard, Oslo
«KRISTIANSAND: Ann Cathrin November Høibo har fått frie tøyler til å omforme den største salen på Sørlandets kunstmuseum med nye tekstlarbeider. Skal vi tro museet, vil ingen gå upåvirket ut av utstillingen som åpner lørdag.»
SHH i Klassekampen 30. 1.2019

nn Cathrin November Høibo heter damen, og hun har utstilling på Kunstnerforbundet i Oslo 30. november – 23. desember 2018. Googler du henne, vil du fort oppdage at hun jobber med mange slags spennende kunst, med mange ulike matrialer og mange ulike teknikker. Men mest interessant i vår sammenheng er kan hende vevarbeidene hennes – se bildet. Ann Cathrin November Høibo er utdannet hos kunstveveren Else Marie Jakobsen. Else Marie Jakobsen på sin side levde etter mottoet for sitt vevarbeid: «Alt er lov». Dette ser vi i arbeidene hennes, der hun rett som det er bruker både materialer og teknikker som mer konvensjonelt innstilte vevere vil si «ikke går an».

Denne samme holdningen – «alt er lov» – finner vi i høy grad igjen i vevarbeidene til Ann Cathrin November Høibo. I vevarbeidene i utstillingen i Kunstnerforbundet bruker hun for eksempel innslag av tyll og renning av hampliknende kokosfiber. Og typisk er at hun, som sin læremester, ofte ikke dekker hele renningen med innslaget. Hun lar deler av renningen, ofte store deler av renningen, stå «bar», ikke dekket av innslaget. Dette er veldig karakteristisk i Kunstnerforbundet der det særpregete inntrykket kokosfiberen gir, gjør det hele særdeles spennende. Interessant er det òg at hun nederst binder steiner til renningen. De helper til å holde den stram, på samme måte som allerede vikingene gjorde det.

«Tyll kan assosieres med balleriaverdenen – det stoffet ungpikedrømmer er laget av,» skriver Line Ullekleiv i Klassekampen 16. august i år – og forsetter: «Tyll finnes likevel i mange kvaliteter, og anvendes både i ekslusive, duse silkekreasjoner og grelle, stive og masseproduserte plagg, lik kitschy tiraraer i plast.»