Fra Hemslöjd [2]

27.05.2018

«SKÄL
kälet är något av det mest centrala i vävningen: öppningen i varpen där inslaget ska in. I vanlig vävstol bildas det genom att man trampar ned en eller flera trampor. Är skälet ojämnt eller för litet får vävaren problem direkt. Därför har det varit omgärdat ven hel del skrock. Ordet kommer från ungermanskan och är dettsamma som hittas i til exempel vägskäl, skillnad och skelande ögon, där det precis som i vävningen står för delning. Men med tiden har det också fått flera betydelser – skäl som i orsak för skälig som i rimlig till exempel. Ordet själ med j har dock ett annat ursprung.»

(«Hemslöjd» 4/2017.)

«Vävning, förfarande för tillvarkning av tyg, mattor m.m. genom i ett eller flera system av parallella trådar, varp, periodiskt sära trådarna enligt ett visst system så att en öppning, et skäl,bildas, i viken en eller flera korsande trådar införs.»

(Svenske Nationalencyklopedien, sitert i «Hemslöjd» 4/2017.)

«Att närgranska vävning är som att ta sig an fotbollen. Skillnaden är möjligen att vi alla har en relation till varp och inslag, vare sig vi vill det eller ej – vare sig vi vet det eller ej. Titta ner på dina byxor till exempel. Den utforskande handvävningsexperten Åsa Pärsson sammanfattade det fint i ett tidligare nummer. «Textilier,» konstaterade hon, störd på att fältet ofta reduceras till mjukt bakgrundsfluff, «handlar om djupt professionell kunskap, om värdsmarknader, om historia, om socioekonomi. Om hela mänsklighetens behov att skyla sig,värma sig, pryda sig».

Här finns mycket att berätta.

Eller så här: Den som tar sig an varp och inslag får snabbt syn både på samtid och dåtid. Och även om produktion numera pofa sker vid löpande band och i stora volymer konstrueras tyg idag som förr av sinnrikt korsade trådar. Det är så basic. Och så otroligt, svindlanSde avancerat.»

(Sjefsredaktør Malin Vessby i «Hemslöjd» 4/2017.)

«Jag vill testa om jag kan få olika resultat beroende på hun jag slår eller spänner varpen. Ellwer hur mycket jag låter väven luta. I dag vet vi inte detta. Vi skyller på garnet, på vävstolen.»

(Marie Ekstedt Bjersing i «Hemslöjd» 4/2017.)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Bildet: Gaffelen, mest praktisk av det litt «gammeldagse» slaget, blir i bildevev brukt blant mye annet til å skille renningstrådene så en kan legge inn innslaget mellom dem på rett måte.