Maleri litt som en dans

— Vi var mange kunstnere som på den tiden ble opptatt av å uttrykke følelser, irrasjonelle følelser. Vi var litt i opposisjon tl Gras-gruppen og forestillingen om at man gjennom kunsten skulle forandre verden radikalt. Vi ville komme bort fra alle snusfornuftige målsettinger.

— Alt handlet om å utfolde seg, og at det skulle være frigjørende og godt. Så vi var vel moralister vi også.

— Selv om jeg på mange måter ar levd et asketisk liv, har jeg fått utfolde meg i kunsten, og det har vært en glede. Jeg tenker på maleri litt som en dans, egentlig.

— Den fysiske utfoldelsen som det å male innebærer, er ganske viktig for meg.

Marianne Bratteli om 1980-tallet og seg sjøl til avisa Klassekampen 20. april 2023.