Slak oppstigning

Slak oppstigning
På to hellige fjell
Med varder på toppen
Spruter tidvis
Himmelsk hvit lava