År 2022 ● Små ting

10enne utstillingssalen er inspirert av Yngvar Larsens utstilling våren 2020. «På sine vandringer i landskapet plukker Larsen opp gjenstander som han holder frem, som om de skulle være miniskulpturer funnet på bakken. Eller han lar en flaske, en melkekartong eller en snøball fungere som en sokkel for en planke eller et rør, og vipps så har vi en skulptur,» skriver professor i kunsthistorie Øivind Storm Bjerke i Klassekampen 1. april 2020. I denne salen stiller jeg ut små ting som jeg på Espen Askeladd-vis har funnet – og plukket opp – på stier og streder som var de små skulpturer.

Espen Askeladd er et forbilde for oss, ikke minst fordi han så verdien i små, tilsynelatende «betydningsløse» ting som «fornuftige» mennesker ville trekke på skuldrene av og gå videre uten å ense – om de i det hele tatt ville gjøre såpass.

Denne sida inneholder ingen informasjon. Den blir bare brukt til å gruppere andre sider med informasjon.