Å bruke sinnet

Å bruke sinnet til å lete etter virkeligheten er en illusjon. Å ikke bruke sinnet til å lete etter virkeligheten, er oppmerksomhet. Å se din egen natur er zen. Alt du gjør er zen.

Zenmester Bodhidharma (ca. 440-528 evt.).