Ta kontakt!


 m lag hver tredje måned (til vanlig i januar, mars, juni og september) sender jeg ut et meldingsblad som tar for seg emne i samband med det du ser i dette Galleriet. Meldingsbladet blir sendt som e-post og er sjølsagt gratis – som en hilsen til venner og interesserte. Dette meldingsbladet sender jeg òg til en del andre som jeg tenker kan ha interesse. Ønsker du å motta meldingsbladet, sender du en beskjed om det til jo@gjessing.as, eller bruk meldingsfeltet på denne «Ta kontakt!»-sida. Meldingsblad som hører historia til, kan du fortsatt finne i den avdelnga i dette Galleriet som heter «Meldingsblad» – se menyen.


MIN ADRESSE:

Vormvikstubben 53 leil. 301,
2080 Eidsvoll.

Mobil: 45.41.33.68.

E-post: jo@gjessing.as

■ For kart klikk her.


KOMMENTARER?

■ Har du kommentarer til Galleriet eller bilda her, eller andre beskjeder du vil gi meg, er du hjertelig velkommen til å skrive dem inn i meldingsfeltet nedenfor: