Den glade vitenskap

Den glade vitenskap er vissheten om alt vi ikke vet.»

Hauk i Dagens sukk i Klassekampen 10. august 2022.