De høyreiste

De høyreiste
Trærne snakker
Med hverandre
Gjennom røttene
Og dufter

Og sopptråder

De små plantene
Nikker med hodene