En pælerot stikker

En pælerot stikker
Djupt ned i undergrunnen
Jeg slikker og slikker
Og slikker
Der livets opphav
Begynner

2020