Å leike med farger

lle komposisjoner, det være seg musikk, bilder, skulptur, arkitektur og alt annet, dreier seg til sjuende og sist om å leike med farger og former. I det jeg lager av vevde bilder, er det ofte leiken med farger som dominerer. Formene er oftest enkle, sjøl om de er der, de òg.

Når en maler bilder, kan en blande farger, og få nye farger. Når en vever bilder, kan en ikke blande farger på samme måten. Det garnet en bruker, har i utgangspunktet den fargen det har, og kan ikke endres mens en vever.

Likevel finnes det muligheter. Én mulighet er for eksempel å veve med to tråder i innslaget samtidig. Det kan være en litt tjukkere tråd i én farge og en tynnere tråd i en annen farge. Da blander en ikke fargene i egentlig forstand, men en får en artig veksling. Og ser en bildet på avstand, kan det likevel virke som en mellomting mellom de to fargene, altså som de er blandet.

Det finnes òg såkalt melert garn, altså garn som virkelig veksler i farge. Sånt garn kan det virkelig være spennende å leike seg med! Og bruker du melert strikkegarn i veven, er det gjerne mjukere enn vevgarn og lar seg presse mer sammen. Dét kan gi ytterligere spennende virkninger i vevnaden.

Ser vi litt ut over det egentlige vevarbeidet, kan det òg være morsomt å farge garnet sitt sjøl, gjerne i to eller flere omganger for å få spennende blandingsfarger og blandingsvirkninger. Det finnes mange flotte pigment å få kjøpt. De har som regel sterke farger. Mer duse farger, men de òg spennende, kan du få om du farger med planter, sopp og annet som du finner i naturen (eller kjøper, for eksempel «gravide lus»). Og gir du slipp på det idealet du får innprentet om å jobbe fram jevne farger, kan du her òg få melert garn som vil gi spennende virkninger i bildet ditt.

Og alltid er det det samme som gjelder: Forsøk deg fram, og ha det morsomt!

På bildet: I det jeg lager av vevde bilder, er det ofte leiken med farger som dominerer. Her med garn som har de fargene det har, verken mer eller mindre.