Sommertur til Wøyen gård

28.05.2018

9. juni 2018 hadde Ullensaker Husflidslag en sommertur til Bærums Verk, Asker museum med Hulda og Arne Garborgs hjem, og Wøyen gård – og med middag i sjøbrisen på Vollen i Asker. På Wøyen gård som Bærum kommune eier i dag, holder blant andre Bærum Husflidsforening hus.  Bærum Husflidsforening er Norges største husflidslag, leser vi på Internettet. Blant annet har de en stor vevsal på gården der de har vevkurs.

Vøyen er en av de eldste gårdene i Bærum, og ble tidlig selvstendig. Tanum kirke eide parter i gården. Vøyen var den største gården i Bærum med 1100 mål dyrket mark og 6800 mål skog. Den var en komplett gård fra yngre jernalder, muligens skilt ut fra sentrumsgården Berger. Navnet kommer av det gamle vadvin som består av stavelsene vad og -vin, altså “gården ved vadestedet over Isielva”. Peder Anker bygde i 1800 den første Kølabrua like ovenfor vadestedet» (https://lokalhistoriewiki.no/wiki/V%C3%B8yen_(g%C3%A5rd_i_B%C3%A6rum).

«Gårdens gammelnorske navn var Vǫðin, som betyr «gården ved vadet» over Bærumselva eller Isielva. Opp gjennom tidene har gården også blitt skrevet blant annet Vadin (1398), (a) Wodhine (1426), Vøyen (1666), Wøyen (1723) og Vøien (1898). Navnet skrives i dag offisielt Vøyen. Uttalen av navnet er Vui» (https://no.wikipedia.org/wiki/V%C3%B8yen).

«I 1603-04 ble det funnet jernmalm i «Vestre Bergum»,  dvs i områdene ved Kirkerudåsen og Eineåsen, som så meget lovende ut. Kong Christian IV sluttet kontrakt med Paul Smelter, kongens bergverksmann, som på egen bekostning skulle bygge smeltehytte i Bærum. Den første hytten ble bygget på Wøyen, hvor 13 mann var i virksomhet – og noen år senere ble det bygget hytte ved Gommerud gård» (Fra brosjyra «Bærums Verks historie»,  utgitt av Bærums Verks Informasjonskontor.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


↑ Omvisning i vevsalen på Wøyen gård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


↑ Det blå garnet fikk vi vite at en kurselev har farget med brus av amerikansk bruspulver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


↑ I vevsalen holder Bærum Husflidsforening vevkurs. I alt har de om lag søtti kurs og femten til tjue studieringer hvert år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


↑ En sånn flott vevsal kan en saktens misunne dem.

↑ Bærum husflidsforening bø òg på formiddagsmat. «Restemat» som de kalte det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


↑ På Wøyen gård har Bærum husflidsforening flere fine vevnader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ Vevnader fra tidligere tider har de òg.