Fra Norsk husflid

 

 

 

 

 

 

 

eg lærte å veve av min oldemor da jeg var syv år. Hun var gammel og kom seg ikke ut av senga, men lagde likevel en liten meter med trådrenning til meg. Da jeg var ti begynte jeg å tjene penger på veving, forteller Margit.»

(«Dronningen av bånd», Margit Kongsvik, til «Norsk husflid» 2/2018.)

■ ■ ■ ■ ■

«Det har blitt utallige fine vevstunder hos bestemor. Vevingen har ført oss ekstra nær hverandre. Folk blir nyssgjerrige når jeg forteller om grindvev. Bestemor sier at hun er glad for at hun har lært bort tradisjonen, noe jeg også er veldig takknemlig for. Folks interesse for det gamle og tradisjonsrike håper jeg øker sjansene for at også andre vil lære veving, sier Elin.»

(Eling Kongsvik, barnebarn av Margit Kongsvik, til «Norsk husflid» 2/2018.)

■ ■ ■ ■ ■

Bildet: Grindvev. Fra Hadeland Folkemuseum. Fra WikiMedia (https://commons.wikimedia.org). Se: https://www.flickr.com/photos/88669438@N03/9469103601