Fra en gammel brosjyre

11.08.2019

10 en gammel brosjyre fra Klässbols Linneväveri leser vi følgende:

«Ett handverk – som blivit en värdsprodukt. Svenska ambassader har dem, norska likaså – över hela världen. Dukar och servetter från Klässbols Linneväveri i Värmland.

Farfar Hjalmar Johansson fick sin utbildning på vävskolan i Borås under åren 1912 – 15.

1918 flyttade farfar och farmor Augusta med sina åtta barn åter til sin hembygd Klässbol.

Farfar hade per brev blivit ombedd att hjälpa en yllefabrik i Klässbol, som hade fått svårigheter i samband med ett generationsskifte. Insatsen kom for sent.

På kvälstid hade farfar börjat väva hemma i köket på en handvävstol, där han framstälde linnelakan till grannar och vänner. Linnet var inlämnat av bönder i bygden.

Sju mönstar hann farfar börja innan han hastigt avled 1928, endast 43 år gammal. Äldsta barnet var då 19 år, det yngsta 7. Familjen beslöt att göra ett forsök att driva företaget vidare. Vår far Vitalis blev ansvarlig för vävningen, 17 år gammal, faster Viola tog hand om kontorgöramålen og farmor sålde.

I dåliga tider – trots många motgongar drev vår far tålmodigt väveriet och traditionen vidare till vår tid.

1975 överläts väveriet på oss söner, Sven-Olof, Torbjörn och Dick, alla vävare senn 14 års ålder. Sedan 1988 finns även broder Urban och brorson Stefan med i ägarskaran.

Sedan 1991 tillverkar väveriet speciella dukar och servetter til den återkommande Nobelfesten. Två år senare tillkom handväveriet där vi fick det hedersamma uppdraget att väva dukar och servetter til Kung Carl XVI Gustaf.

Kvalité är företagets klara ledestjärna. Medvetenheten om att behålla de gamla vävmönstren har fört fram förtaget i rampsljuset och anses vara en kulturgärning så god som nogon.

«Vi fortsätter på den inslagna vägen med naturmaterial och god design med tidlösa vävnader lämpade för hem och offentlig miljö med största respekt för våra förfäders arv.»

Dick Johansson»