Linerle

Linerle
Danser foran
Meg på vegen

Så flyr hun
Noen meter

Linerle
Venter
Ser seg tilbake

Kommer han
Ikke snart
Han er så treig
Og kan ikke
En gang fly