Säkerhet övergår i tvetydighet

«Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.»
Den moderna fysikens värdsbild innehåller många analogier til konst och humaniora, på ett sätt som Newtons mekaniska kugghjulsuniversum inte riktigt gör. I kvantfysiken suddas gränserna ut, säkerhet övergår i tvetydighet, vilket också vanligtvis är fallet när känslor och konstupplevelser ska beskrivas,»