Trekker til side

Trekker til side
De røde
Gardinene

Innenfor ny
Dør
Jeg knapt går gjennom

Innenfor tredje
Dør

Trekker
Inn i seg
Alt og alle