Vær velkommen

Vær velkommen
Du vår asiat
Vakker er du
Med rødgrønne blad
Og rødkvite blomstrer

Vær velkommen
Vær én av oss